1. บริการส่งสินค้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
    ระยะเวลา 1 - 2 วันหลังจากการโอนเงิน 
    ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 200 - 300 บาท 
 
 
 
    2. บริการซ่อมคอมพิวเตอร์ Hardware & Software  
    เช่น   เครื่องเปิดไม่ติด เป็นต้น  
    ระยะเวลา 3 ชั่วโมง - 1 วัน  
    ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น   เช็คฟรี
 
   
   
 
    3. บริการซ่อมโน็ตบุ๊ค  Hardware & Software
    เช่น LCD แตก เสีย รับเปลี่ยน, เครื่องเปิดไม่ติด, ไฟไม่เข้าเครื่อง 
    ระยะเวลา 3 ชั่วโมง  - 7 วัน 
    ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น   เช็คฟรี
 
 
 
    4. บริการซ่อมคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ โดยทีมช่างคุณภาพ
    เช่น เครื่องเปิดไม่ติด  Windows Error 
    ระยะเวลา 5 ชั่วโมง  - 1 วัน หลังจากรับแจ้ง 
    ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น  1,000 บาท

 
 
 
    5. บริการรับส่งสินค้านอกสถานที่
    เช่นจัดส่งทีมงานรับสินค้ามาซ่อมและส่งกลับให้ลูกค้าโดยตรง 
    ระยะเวลาเข้าถึง 5 ชั่วโมง  - 1 วัน หลังจากรับแจ้ง 
    ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น  800 บาท
 
 
    6. บริการรับส่งสินค้าเคลมที่มีประกันอยู่ 
    เช่น HP, IBM, ACER, LENOVO, DCOM, SYNNEX, INGRAM,
    COM7, VALUE เป็นต้น 
    ระยะเวลาเข้าถึง 5 ชั่วโมง  - 1 วัน หลังจากรับแจ้ง 
    ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 200 - 500 บาท
 
 
 
ค้นหาใน itunlimit.com

   

 
บริษัท โปรคอนเนอร์  จำกัด
เลขที่ 7 ห้อง 3เอ15 ชั้นที่ 3 อาคารศูนย์การค้าเดอะไอทีมอลล์
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
 
 
    Tel  : +662 642 0596-7
    Ext : 20,21 Fax : Ext.14
 
 
    E-mail   : sales@itunlimit.com
    Website : www.itunlimit.com